ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

„Службени гласник Републике Србије”, број 31/21 На основу члана 38. став 11. и члана 36а Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 6/20), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРОЧИТАЈ ВИШЕ …

Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Данашњи тренд коришћења савремених машина за ископе и транспорт подразумева постојање нашег смера. Наши ученици стичу савремена знања за управљање и руковањем савременим багерима и транспортним средствима за површинску експлоатацију руда. Ученици стичу знања и вештине за потребе овог образовног ПРОЧИТАЈ ВИШЕ …

Заваривач

Данас једно од најтраженијих занимања, ово занимање трећег степена свим ученицима пружа могућност да се посвете изради различитих производа од метала. Радни задаци за ово занимање усмерени су на прпрему, планирање и израду различитих конструкција од метала.  Занимање које Вам ПРОЧИТАЈ ВИШЕ …

Електротехничар енергетике

Звање за савремено доба, лако долази до посла управља енергетским системом. Веома актуелан смер када је област електротехнике у питању, веома запажен и тражен. Посао му је да надгледа и монтира електроинсталације у стамбеним и пословним објектима, открива и отклања ПРОЧИТАЈ ВИШЕ …