КОНТАКТ

Добро дошли у

Техничку Школу “Никола Тесла”

Обилић – Прилужје

Званични контакти школе

  • Прилужје
  •  38213
  • Ул. Николе Тесле ББ
  •  Косовско-митровачки округ
  • Пиб: 101262530
  • Матични број: 09018344