Електротехничар енергетике

Звање за савремено доба, лако долази до посла управља енергетским системом. Веома актуелан смер када је област електротехнике у питању, веома запажен и тражен.

Посао му је да надгледа и монтира електроинсталације у стамбеним и пословним објектима, открива и отклања кварове на електроенергетским објектима, припрема и израђује нормативе материјала и техничку документацију.

Такође посао му је и да организује, надзире, прати али и учествује у одржавању електроенергетских подземних и надземних водова, контактних мрежа, трансформаторских станица, инсталација јаке струје и уличних осветљења.