УПИС КАНДИДАТА НА ПРОГРАМЕ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Техничка школа Никола Тесла одлуком Министарства просвете уписује полазнике на програм преквалификације и доквалификације за следеће образоване профиле:

  • Електротехничар енергетике 
  • Бравар – заваривач 
  • Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

број места је ограничен, сва обавештења могу се добити на број телефона 028 467 556