Уређење школског дворишта

Ученици техничке школе почели су са преуређењем школског дворишта. Старе клупе замењују се новим клупама које су урадили ученици на образованом профилу бравар-заваривач. Завршена је и постављена прва клупа