Историјат школе

         Техничка школа ,,Никола Тесла,, постоји од 1956 године. У то време школа је  отворена је за потребе школовања радника електропривреде. Током свог постојања школа је пратила све фазе развоја друштва.

          У њој су се школовали припадници свих националних мањина и нација. Временом се школа ширила и прерасла у Школски центар да би поново 1990 била преименована у Техничку школу. Одлуком Министарства просвете Р. Србије уврштена је у мрежу техничких школа на територији Републике Србије са три подручја рада :

 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА,  МАШИНСТВО И РУДАРСТВО

           У послератним данима наша школа је морала да прекине са радом али напором Министарства просвете, директора и свих  запослених у њој успела да обнови рад у новим условима. Дан школе је 12-ти октобар и у име тог  дана организују се спортске активности:

  • Рад на тему “Живот и дело Николе Тесле”
  • Tурнир у малом фудбалу
  • Турнир у стоном тенису

12 октобар је дан техничке школе “Никола Тесла” јер је 12 oktobra 1887. – Nikola Tesla prijavio svoj prvi patent u oblasti polifaznog sistema prenosa električne energije.

          Данас школа ради у просторијама Основне школе ,,Вук Караџић,, у Прилужју где је одвојен простор за потребе рада наших ученика и наставника.