Наши ученици посетили трафостаницу Валач

Ученици завршних разреда сваке године један део стручне праксе обављају у трафостаницу Валач. У трафостаници ученици  се упознају са њеном функцијом и наменом. Домаћин нам је презентује намену електродистрибуционог система Валач и даје информације како се њом управља.

Ученицима је ово искуство које смо им приредили очигледно било значајно и изразили су своје интересовање за даље школовање и усавршавање ради потенцијалног запослења.