Обавештење у вези уписа у специјализоване средње школе и одељења у новој школској години за све надарене ученике 8 разреда

Поштована/поштовани,
 
У току је пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у средње школе и образовне профиле за које је неопходан услов да кандидат положи одговарајући пријемни испит за специјална одељења (спортске гимназије, .
 1. Пријава се врши електронским путем преко портала Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) од 12-15.04.2021. године.
 2. Пријава се врши и непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем пријаве у четвртак и петак 15. и 16.04.2021. године од 9-16 часова.
 3. Пријава у средњој школи се подноси искључиво на обрасцу који достављамо у прилогу овог мејла, који може и да се одштампа са линка https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator
-> Родитељ, односно други законски заступник ученика, који пријаву предаје непосредно у школи, попуњава образац у два примерка, од којих један остаје у средњој школи, а на другом средња школа потврђује пријем пријаве и тај примерак предаје родитељу, односно другом законском заступнику као доказ да је предао пријаву.
 
-> Директори основних школа обавештавају ученике осмог разреда који желе да конкуришу за упис у неку од средњих школа или образовних профила за упис у које је неопходан положен одговарајући пријемни испит, да изврше пријаву у наведеним роковима преко портала или непосредно у средњој школи.
 
-> Директори средњих школа, које спроводе пријемни испит подносепријаве ускључиво на наведеном обрасцу, да поступају у роковима и према упутствима које добијају од информатичког координатора за пријемни испит и упис ученика који је задужен за њихову школу, коме могу да се обрате и за техничку подршку у обављању активности.
 
Накнадни рокови за пријављивање за полагање пријемних испита нису предвиђени.
 
С поштовањем,
Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Централизовано онлајн пријављивање ученика за пријемне испите  за упис у специјализоване гимназије и уметничке школе, осим за спортска одељења за школску 2020/2021. године почиње у понедељак, 18. маја и траје до четвртка, 21. маја 2020. године, од 8 до 20 часова.

Пријава и предаја документације за Спортску гимназију у Београду и у школама које имају одељења ученика са посебним способностима за спорт биће 8. и 9. јуна 2020 године, од 8 до 16 часова.

 • Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику биће одржани 8. и 9. јуна у 10 часова.
 • Пријемни испит у Математичкој гимназији у Београду и математичким одељењима у школама у Србији одржаће се у уторак, 9. јуна у 10 часова.
 • Пријемни испити у балетским школама биће од  недеље, 7. до 9. јуна у 10 часова.
 • Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику и ученици са посебним способностима за физику полагаће пријемни испит у среду, 10. јуна од 10 до 12 (рачунарство и математика) и од 14 до 16 часова (физика).
 • Истог дана, у 12 часова одржава се и пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности.
 • Пријемни испит за ученике са посебним способностима за историју и географију биће одржан у четвртак, 11. јуна. Од 10 до 12 часова полагаће се историја, док ће се од 14 до 16 часова полагати географија.
 • Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију ће бити у петак, 12. јуна, биологија од 10 до 12 часова, а хемија од 14 до 16 часова.
 • У петак, 12. јуна и суботу 13. јуна са почетком у 10 часова биће одржани пријемни испити у филолошким гимназијама и филолошким одељењима.
 • Пријемни испит у музичким школама биће од 12. до 14. јуна са почетком у 8 часова. У уметничким школама ликовне области, пријемни испити биће одржани од петка, 12. јуна до недеље, 14. јуна са почетком од 8 часова.
 • Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени до уторка 16, јуна. Ученици ће моћи да поднесу евентуалне жалбе на резултате пријемних испита истог дана од 10 до 16 часова.
 • Кончани резултати пријемног испита у математичким, филолошким, одељењима за физику, биологију и хемију, рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику биће објављени до среде, 17. јуна.
 • Провера склоности за упис ученика у 7. разреду за програм основног образовања ученика обдарених за математику је у суботу, 27. јуна у 10 часова, као и провера компетенција за двојезичну наставу основног образовања.

Додатне информације на http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-i-odeljenja/