Стручна едукација ученика

Практична обука наших ученика подразумева обилазак производних погона и упознавање са струком …